REGULAMIN STAJNIA

     Wszystkie osoby wchodzące na teren stajni Zielone Wzgórza obowiązuje przestrzeganie poniższego regulaminu. Regulamin został stworzony w celu zapewnienia bezpieczeństwa i komfortu wszystkim przebywającym na terenie stajni i korzystającym z jej usług, w tym naszych koni, dlatego BARDZO PROSIMY O JEGO PRZESTRZEGANIEi grzecznie informujemy, że nie przestrzeganie będzie miało swoje konsekwencje:Jeżeli w wyniku łamania obowiązujących przepisów dojdzie do wypadku lub uszkodzenia/zniszczenia mienia osoba za to odpowiedzialna będzie musiała pokryć koszty (leczenie konia, który ucierpiał w wyniku niewłaściwego zachowania, naprawa/odkupienie zniszczonej rzeczy np. zerwane ogłowie, połamane elementy wyposażenia stajni, porysowane/połamane siodło, itd.)

 1. Na terenie wszystkich budynków stajennych obowiązuje CAŁKOWITY zakaz palenia papierosów i picia alkoholu oraz zażywania innych używek.
 2. Należy przestrzegać poleceń właściciela oraz obsługi stajni. W razie wątpliwości proszę pytać.
 3. Za bezpieczeństwo dzieci na terenie stajni odpowiadają ich opiekunowie. Za szkody poczynione przez dzieci w wyniku nieprzestrzegania regulaminu odpowiadają ich opiekunowie.
 4. Zwierzęta towarzyszące np. psy są wprowadzane na teren stajni na własną odpowiedzialność.
 5. Dbamy o porządek w budynkach stajennych i na terenie zewnętrznym:
 • Śmieci (siatki po jabłkach, marchewkach, chlebie oraz innego rodzaju) wyrzucamy do śmietników (przy bramie wejściowej lub w siodlarni.)
 • Sprzątamy nieczystości po swoim koniu zarówno w stajni jak i na zewnątrz (również na czworoboku po skończonej jeździe)! Jeżeli nie wiemy, czym i jak proszę o doinformowanie się u kogoś z obsługi.
 • Odkładamy na miejsce używane wyposażenie stajni, zwłaszcza: taczki!, widły, podbieraki, baty, kaski, szczotki itd.
 • Za przygotowanie sprzętu do jazdy i sprzątnięcie go po jeździe odpowiedzialna jest osoba jeżdżąca. Wyjątek stanowią początkujący, którzy mogą korzystać z pomocy obsługi stajni. Przez sprzątnięcie po jeździe rozumie się:o Odwieszenie rzędu jeździeckiego na właściwy wieszak po uprzednim dokładnym wymyciu wędzidłao Odwieszenia czapraka w wyznaczonym miejscu (mokre czapraki zanosimy do suszarni, w żadnym razie nie odwieszamy ich na suche czapraki ani siodła!)o Odłożenie kasku i bata, (jeżeli były wypożyczane ze stajni) na miejsceo Wymycie / względnie przetarcie ryżową szczotką i odniesienie do suszenia ochraniaczy
 • Sprzątamy po zabiegach pielęgnacyjnych przy swoim koniu (np. obcinanie grzywy, golenie konia, wizyta kowala)
 1. Za czystość konia odpowiada osoba jeżdżąca na nim (z wyjątkiem początkujących). Koń wyprowadzony na jazdę MUSI być czysty (wyczesana sierść i grzywa, ogon bez słomy i innych niespodzianek, wyczyszczone kopyta. Jest możliwość skorzystania z węża z wodą po ustaleniu tego z obsługą. Jeździec zobowiązany jest pojawić się przed umówioną jazdą na tyle wcześnie, aby zdążyć doprowadzić konia do porządku (15-30 min w zależności od tempa czyszczenia). Jeżeli z różnych przyczyn jest to niemożliwe proszę uprzedzić o tym wcześniej instruktora. W przypadku, gdy potrzebna jest pomoc proszę o nią poprosić instruktora lub obsługę stajni. Na pewno zostanie udzielona.Przestrzeganie powyższych zasad dotyczących zachowania czystości NIE JEST UPRZEJMOŚCIĄ a OBOWIĄZKIEM! Jeżeli dla kogoś jest to zbyt trudne dozwolone jest przychodzenie na jazdy ze swoim luzakiem;)
 2. Przez cały czas przebywania z koniem proszę o zachowanie szczególnej ostrożności i myślenie za siebie i konia (prowadzenie konia w sposób bezpieczny na kantarze i uwiązie lub ogłowiu, nie wchodzenie pod nogi koniowi, skupienie się na koniu i wykonywanej czynności, nie pozostawianie konia samego, nie pozostawianie wyposażenia stajni w zasięgu konia zwłaszcza taczek!, rzędu jeździeckiego!, skrzynek ze szczotkami, derek, itp.)
 3. Zasady korzystania z placu do jazdy:
 • Wchodząc na plac z koniem ostrzegamy osoby już jeżdżące i przed otwarciem wejścia czekamy aż przejadą konie.
 • Po wejściu natychmiast zamykamy za sobą wejście.
 • Nigdy nie zostawiamy konia samego na placu.
 • Podczas jazdy obowiązują podstawowe zasady poruszania się na czworoboku. Obowiązuje bezwzględny obowiązek przestrzegania poleceń instruktora.
 • Nie wnosimy na plac niczego, co nie jest nam niezbędne (parasolki, torby, plecaki, woreczki z przysmakami dla koni, itd.)
 • Osoby niebiorące udziału w jeździe mogą wejść na plac tylko za zgodą instruktora.• Po skończonej jeździe zawsze sprzątamy po swoim koniu
 • Jeżeli jazda odbywała się przy sztucznym oświetleniu po skończonej jeździe gasimy światło (dotyczy osób jeżdżących bez instruktora).
 1. Zasady zachowania na widowni.
 • Osoby oglądające jazdę proszone są o spokojne zachowanie i nie robienie rzeczy mogących spłoszyć konie np. wchodzenie na widownie z parasolkami a już zwłaszcza rozkładanie tam parasolek oraz z innymi nietypowymi dla konia przedmiotami (w razie wątpliwości, jakie to przedmioty proszę zapytać instruktora)
 • Kontrolowanie dzieci i psów również dla ich własnego bezpieczeństwa.9. Obce psy przebywające na terenie stajni muszą znajdować się na smyczy.
 1. Nie wchodzimy bez pozwolenia na teren padoków i pastwisk.
 2. Nie karmimy i nie dotykamy bez pozwolenia koni. Twoje dobre chęci mogą dla naszych koni skończyć się chorobą lub śmircią a dla Ciebie poważnym urazem.
 3. Nie otwieramy bram prowadzących na pastwiska.
 4. Nie używamy szczotek i innych elementów wyposażenia stajni w innym celu niż jest im przeznaczony.

14.Gdy wychodzimy ostatni ze stajni/siodlarni gasimy po sobie światło! Nawet jeżeli za jakiś czas (dłuższy niż kilkanaście minut) planujemy tam wrócić.

Wejście na teren ośrodka jeździeckiego Zielone Wzgórza jest jednoznaczne ze:

 1. Świadomością, iż jazda konna  oraz pozostałe aktywności związane z jazdą konną, są wyczynami sportowymi stanowiącymi potencjalnie niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń oraz śmierci zarówno osoby biorącej aktywny udział jak i osób postronnych.
 2. Świadomością, iż nawet doskonale wytrenowane konie są często nieprzewidywalne. Reakcje koni na ruch, przedmioty, osoby i zwierzęta są niemożliwe do przewidzenia i przez to potencjalnie niebezpieczne.
 3. Poprzez korzystanie z oferty jazd konnych uczestnik wyraźnie zakłada istnienie ryzyka jakie niesie jazda konna.