07.05.2021

Hipoterapia – to metoda rehabilitacji ruchowej na baize neurofizjologii, prowadzona przy udziale konia. Jest jedną z wielu form rehabilitacji wieloprofilowej (psychoruchowej), oddziałuącej jednocześnie psychomotorycznie, psychoruchowo, sensorycznie, psychicznie I społecznie. Stosowana jest wieku zarówno u dzieci jak u młodzieży czy dorosłych.

Celem hipoterapii jest przywracanie pacjentowi sprawności fizicznej i/lub psychicznej w możliwym do osiągnięcia zakresie. Stosowana może być ona niezależnie lub równolegle z innymi formami rehabilitacji.

Formy hipoterapii:

 • Terapia ruchem konia – pacjent podczas przebywania na koniu nieustannie odczuwa ruch zwierzęcia, zmieniający się środek ciężkości, tempo itd;
 • Fizjoterapia na koniu – jest to gimnastyka lecznicza na koniu, polega na wykonywaniu przez pacjenta ćwiczeń na koniu;
 • Psychopedagogiczna jazda konna i woltyżerka – wskazana dla osób z problemami emocjonalnymi, psychicznymi oraz z upośledzeniem umysłowym. Terapia odbywa się zgodnie z zaleceniami psychologa, psychoterapeuty. Obejmuje zajęcia zarówno na koniu jak i przy koniu;
 • Terapia kontaktem z koniem – najważniejsza w tej formie terapii jest więź emocjonalna pacjenta z koniem. Stosowana jest głównie u osób z zaburzeniami psychicznymi i emocjonalnymi, a także w przypadku występowania przeciwwskazań do jazdy konnej.

Działanie hipoterapii:

 • korygowanie postawy ciała
 • regulacja napięcia mięśniowego
 • kontakt z przyrodą, działanie motywacyjne
 • doskonalenie równowagi, koordynacji, orientacji w przestrzeni, schematu własnego ciała, poczucia rytmu
 • stymulacja i normalizacja czucia powierzchniowego;
 • zwiększenie poczucia własnej wartości, zmniejszenie zaburzeń emocjonalnych;
 • rozwijanie pozytywnych kontaktów społecznych
 • pobudzenie zmysłów
 • wzmocnienie odporności
 • zwiększenie wydolności organizmu
 • kształtowanie poczucia własnej odrębności
 • zwiększenie możliwości koncentracji uwagi
 • rozwijanie samodzielności
 • zwiększenie możliwości lokomocyjnych

Przekazywanie wzorca chodu

Przekazywanie wzorca chodu jest najbardziej unikatowym celem hipoterapii. Koń poruszając się stępem w sposób naturalny przekazuje siedzącej swobodnie na nim osobie ruch identyczny do wykonywanego podczas chodu ludzkiego. Jest to doskonałą i niepowtarzalna ( a przy tym bezstersowa i bezbolesna) terapia zwłaszcza dla dzieci i młodzieży chodzących samodzielnie w nieprawidłowym wzorcu, uczących się chodzić oraz siedzących samodzielnie, ale niestabilnie.

Autyzm

Inną szczególną cechą hipoterapii są możliwości pracy z dziećmi autystycznymi, ponieważ, jak zauważył Monty Roberts, osoby autystyczne i konie wykazują wiele podobieństw w postrzeganiu, reagowaniu i porozumiewaniu się.

Hipoterapia prowadzona może być WYŁĄCZNIE przez wykwalifikowanego hipoterapeutę i WYŁĄCZNIE na odpowiednio przygotowanych koniach spełniających konkretne wymagania pod względem psychiki, temperamentu oraz budowy.

Stajnia Zielone Wzgórza posiada 3 konie które przeszły odpowiednie szkolenie i swą budową oraz temperamentem spełniają wymagania stawiane końskim terapeutom. Każdy z nich ma nieco inną budowę i wzrost dzięki czemu możliwe jest dobranie idealnego wierzchowca dla każdego pacjenta. Są to:

 • konik polski Adwokat (140 cm wzrostu)
 • klacz szlachetna Zosia (155 cm wzrostu)
 • kuc walijski Atos- (120 cm wzrostu)

Zajęcia prowadzi wykwalifikowany hipoterapeuta oraz przeszkolona pomoc hipoterapeuty.

Poza ukończonymi niezbędnymi kursami posiadamy wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć hipoterapii dla klientów indywidualnych oraz grup zorganizowanych tak u siebie jak i na wyjazdach. Nawiązaliśmy stałą współpracę z kilkoma ośrodkami zajmującymi się osobami niepełnosprawnymi m.in.:

 • PSONI KOŁO w Świdnicy Środowiskowy Dom Samopomocy ” Tęcza” – cykliczne zajęcia wyjazdowe (nasze konie jeżdżą na teren placówki i tam prowadzone są zajęcia)
 • Warsztaty Terapii Zajęciowej w Wałbrzychu
 • Środowiskowy Dom Samopomocy w Świebodzicach

Oferta zajęć hipoterapii

 • Zajęcia indywidualne

Z zajęć w jednym czasie może korzystać tylko 1 osoba. Zajęcia prowadzi hipoterapeuta oraz w razie potrzeby pomoc hipoterapeuty. Zajęcia odbywają się z wykorzystaniem 1 przygotowanego do pracy w hipoterapii konia. Koń dobierany jest przez hipoterapeutę odpowiednio do potrzeb pacjenta. Zajęcia odbywają się w przeważającej części na koniu (pacjent siedzi na oklep z wykorzystaniem specjalnego pasa) lub w siodle. Podczas zajęć wykorzystywane są różnego rodzaju przyrządy pomagające i zachęcające do wykonywania ćwiczeń np. woreczki równoważne, gumy, piłki, gniotki, ringo, klamerki itd. Zapoznanie z koniem i przygotowanie do jazdy odbywa się z ziemi przy koniu i część ta jest tak długa jak wymaga tego pacjent. W niektórych przypadkach zajęcia hipoterapii mogą zostać ograniczone jedynie do zajęć przy koniu i za pomocą kontaktu z koniem jeżeli wymaga tego dobro i bezpieczeństwo pacjenta. Taka forma zajęć jest typową terapią za pomocą konia (hipoterapia), która ma konkretny program i cele w stosunku do danego pacjenta. Najkorzystniej dla pacjenta byłoby aby korzystał z tego rodzaju zajęć regularnie – minimum 1-2 razy w tygodniu, przez dłuższy okres czasu – minimum 3 m-ce (tylko wtedy jest szansa na uzyskanie oczekiwanych rezultatów. Jeżeli jest to niemożliwe zajęcia te należy traktować jako formę relaksu, rozrywki i oderwania od żmudnej rehabilitacji w zamkniętych salach ale nie zakładać zbyt spektakularnych efektów. Z doświadczenia jednak wiem, że nawet 1-razowe zajęcia tego rodzaju potrafią przynieść wiele radości pacjentowi bez względu na wiek i stopień niepełnosprawności.

Cena: 30 min-50 zł.

 • Zajęcia grupowe

W zajęciach może brać udział od 2 do 6 osób. Przy grupie bezwzględnie wymagana jest pomoc asystenta (1 lub więcej). Zajęcia prowadzone są przez hipoterapeutę i w razie potrzeby pomoc hipoterapeuty. W zajęciach bierze udział 1 lub 2 konie jednocześnie. Podczas zajęć większy nacisk kładzie się na obcowanie z koniem i otaczającą przyrodą, opiekę nad końmi, zapoznanie z codziennym życiem stajni, pielęgnację koni itd. W przeliczeniu na pacjenta, mniejszą część stanowią zajęcia na koniu (w siodle lub na oklep). Od stopnia niepełnosprawności i upodobań pacjentów zależy dokładny program zajęć. Zajęcia mogą być prowadzone regularnie dla tej samej grupy (wtedy układamy program, który realizujemy i osiągamy kolejne założone cele, na zakończenie cyklu możliwość zorganizowanie małych zawodów i ogniska) lub każdorazowo dla innej grupy (wtedy jest to rodzaj wycieczki z „atrakcjami”:)).

Czas trwania zajęć: 1-2 godziny (przy grupie powyżej 3 osób poleca się minimum 1,5 godz.)
Koszt: Cena ustalana indywidualnie

Na pierwsze zajęcia należy przynieść wypełnioną kartę kwalifikacji:

Karta kwalifikacji na hipoterapię

Category: oferta